Infoavond RIZIV-conventie (download presentatie)

Op 27 oktober 2021 hielden we met onze psychologenkring een infoavond over de conventie ‘financiering psychologische functies in de eerste lijn’. Op deze manier sleutelen we actief mee aan de RIZIV-conventie waar de GGZ-netwerken mee belast zijn. We hielden op voorhand een bevraging bij alle klinisch psychologen die werkzaam zijn binnen de eerstelijnszone ZORA (Zuid-Oost Rand Antwerpen). We presenteerden deze resultaten op de infoavond en gingen daarna met elkaar hierover in debat. Zo vormden we samen een opinie over welke aspecten wij belangrijk vinden in de concrete uitwerking van deze conventie. We konden deze input meteen voorleggen aan enkele vertegenwoordigers vanuit de GGZ-netwerken want zij kwamen ons een huidige stand van zaken schetsen.

Download hieronder de presentatie met:

  • Conventie ‘financiering psychologische functies in de eerste lijn’ door GGZ Netwerk SaRA & PANGG0 18
  • Resultaten bevraging conventie psychologenkring ZORA

Geef een reactie