Wij zijn een groep van klinisch psychologen, zelfstandig of in loondienst, die werkzaam zijn in zorgregio ZuidOostRand Antwerpen (ZORA). Het gaat om de gemeenten Mortsel, Edegem, Kontich, Hove, Lint, Boechout en Borsbeek.

Vanuit ons engagement voor het mooie beroep van de klinisch psycholoog koos een groep van acht trekkers ervoor om “VZW Regionale psychologenkring Zuidoostrand Antwerpen” of kortweg ZORA op te richten.

We richten ons in het bijzonder op 2 doelgroepen:

 • collega-psychologen
 • andere zorgverstrekkers en doorverwijzers

Wat is het doel van onze psychologenkring?

Aangezien we ons in een opstartfase bevinden, stellen we onze doelen momenteel bescheiden op:

 • de klinisch psychologen uit de regio in contact te brengen met elkaar
 • onze beroepsgroep en het regionale aanbod kenbaar maken bij andere beroepsgroepen, doorverwijzers en cliënten

Door het ontwikkelen van deze website en het organiseren van aangename ontmoetingsmomenten willen we deze doelen bereiken.

Kan ik mij aansluiten bij de psychologenkring?

Willen we relevant werk leveren, dan hebben we ook leden nodig! Alle klinisch psychologen werkzaam in onze zorgregio ZORA (Mortsel, Edegem, Kontich, Hove, Lint, Boechout, Borsbeek) kunnen zich aansluiten.

Als je reeds lid bent van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP) dan is je lidmaatschap gratis. Indien je geen lid bent van de VVKP kost lid worden je €25 voor één jaar.

Door je aan te sluiten, kunnen we

 • elkaar beter leren kennen op ontmoetingsmomenten,
 • ons als groep kenbaar maken bij andere beroepsgroepen en cliënten via o.a. deze gezamenlijke website,
 • samen onze regionale stem vormen door vertegenwoordiging vanuit onze psychologenkring
 • met gebundelde krachten de vele veranderingen binnen het beroepsveld tegemoet gaan.

Interesse? Klik hieronder dan door op het inschrijfformulier of neem contact met ons op.

Wie zorgt voor de goede werking van onze kring?

Deze acht trekkers vormen het bestuur van VZW Regionale psychologenkring Zuidoostrand Antwerpen (ZORA):

 • Lien Van Oost (voorzitter)
 • Kris Van Den Broeck (ondervoorzitter)
 • Lieve Wellemans (secretaris)
 • Gert De Kinder (penningmeester)
 • Krista Heeren
 • Neanke Van Antwerpen
 • Jela Illegems
 • Annie Van Mechelen